Jesteś tutaj

Historia

1184 - pierwszy historyczny zapis potwierdzający istnienie olkuskiej parafii.

1317 - pierwsza wzmianka o kościele Św. Andrzeja.

1325-1327 - poświadczony po raz pierwszy proboszcz Stanisław. Parafia olkuska wysyła świętopietrze o wysokości 5 florenów.

XV wiek - dobudowanie kaplicy św. Anny.

Druga połowa XV w. - powstanie słynnego średniowiecznego poliptyku.

1553 - pożar budynków koło kościoła.

1584 - wielki pożar miasta i kościoła.

Koniec XVI wieku - budowa nowej szkoły parafialnej przy kościele.

1594 - fundacja stall w prezbiterium.

1620 - budowa kaplicy Amendziańskiej. W tym samym wieku dobudowano duży i mały przedsionek kościoła.

1617-1623 - powstanie pięknych barokowych organów autorstwa Jana Hummla z Norymbergii.

1631 - fundacja barokowej ambony z obrazem św. Jana Kantego przez proboszcza olkuskiego.

1646-1694 - dewastacja kościoła robotami górniczymi.

Druga połowa XVII wieku - powiększenie biblioteki przez księdza Wawrzyńca Strzeżowskiego.

1726-30 - pierwsze księgi metrykalne.

1805-82 - parafia należy do diecezji krakowsko-kieleckiej.

Od 1882 roku - diecezja kielecka.

1819 - utworzenie dekanatu olkuskiego.

1864 - pożar dzwonnicy i częściowo kościoła.

1903-1913 - budowa nowej dzwonnicy wg projektu architekta Sławomira Odrzywolskiego.

1894-1928 - parafią kieruje ks. Marcin Smółka(*1854 - +1928).

1928-1938 - proboszcz ks. Paweł Frelek.

1938-1941 - proboszcz ks. Piotr Mączka. Na skutek wielkiego przeżycia krwawej środy (leżał ciężko chory, dwóch księży wikariuszy zaaresztowano), jeszcze bardziej zachorował i zmarł. Pogrzeb odbył się 13 sierpnia 1941 roku.

1941-1945 - proboszcz ks. Jan Podkopał (proboszczem dla zamieszkałych w Olkuszu Niemców był ks. Tomasz Rospondek).

1946-1972 - proboszcz ks. Andrzej Marchewka.

4 maja 1958 - wyznawcy kościoła polsko-katolickiego z Bolesławia, po zezwoleniu wydanym przez władze powiatowe w Olkuszu, usiłują odprawić nabożeństwo pod krzyżem obok cmentarza grzebalnego. Dochodzi do zamieszek, katolicy nie dopuszczają, aby odbyło się nabożeństwo. Następują aresztowania ks. Kazimierza Biernackiego i kilku osób świeckich.

1960-1968 - prace renowacyjne wewnątrz kościoła prowadzone pod kierunkiem prof. Józefa Dutkiewicza z Krakowa.

1972-1985 - proboszczem ks. Lucjan Czechowski. Prace przy zmianie pokrycia kościoła oraz tynkowanie Świątyni.

1973 - nawiedzenie kościoła przez Obraz Matki Bożej Częstochowskiej przy udziale Ks. Kard. Karola Wojtyły.

Od 26.07.1985 r. - proboszcz ks. Stefan Rogula.

Od 1992 r. - trwają pracę przy renowacji wnętrza kościoła. Prace konserwatorskie prowadzi prof. dr Magdalena Kalicinska z Krakowa.

25.03.1992 - podział administracyjny Kościoła w Polsce - Olkusz zostaje przyłączony do diecezji Sosnowieckiej.

25.03.1997 r. - dekret biskupa sosnowieckiego erygujący Kapitułę Olkusko - Pilicką, a kościół św. Andrzeja Apostoła otrzymuje tytuł kolegiaty olkuskiej.

13.01.2002 r. - kościół uhonorowany tytułem Bazyliki Mniejszej p.w.św.Andrzeja Apostoła.

2010 - proboszczem parafii zostaje ks. Mieczysław Miarka.