Jesteś tutaj

Parafia

Nasi Księża

        Ks. MIECZYSŁAW MIARKA

       - proboszcz parafii 
       - kanonik gremialny i prepozyt Kapituły Kolegiaty Olkusko - Pilickiej, 

        - kanonik honorowy Kapituły  Katedralnej w Sosnowcu             

        - kapelan honorowy Jego Świątobliwości 

     


   

 

 

 

      Ks. STEFAN ROGULA

      - penitencjarz,
      - kanonik gremialny Kapituły Wiślickiej,
      - kanonik gremialny i prepozyt Kapituły Kolegiaty Olkusko - Pilickiej,
      - wizytator urzędów i parafii dziekańskich,
      - sędzia diecezjalny,
      - kapelan honorowy Jego Świątobliwości,
      - e-mail: rogula@bazylika.pl
Ks. Piotr Bardo

- wikariusz,

- prefekt SP nr 4 i ZS nr 3


 Ks. Czesław Rechul

- wikariusz,

-prefekt gimnazjum
 

 Ks. Marek Bigaj

- Dyrektor Wydziału  Duszpasterstwa  Ogólnego Diecezji Sosnowieckiej

 

Ks. Robert Żwirek

- rezydent

- kierownik scholi w WSD w Częstochowie


Ks. Piotr Janiczek

- wikariusz,

- prefekt  ZS nr 1 w Olkuszu


Ks. Waldemar Kuś

- wikariusz

-prefekt  I LO