Jesteś tutaj

Siostry

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Zgromadzenie zostało założone przez błogosławionego Edmunda Bojanowskiego 3 maja 1850 roku.

Edmund Bojanowski przyszedł na świat 14 listopada 1814 r. w Grabonogu. W dzieciństwie został cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej Bolesnej czczonej na Świętej Górze w Gostyniu. Otrzymał staranne wychowanie w katolickiej rodzinie. Poważna choroba uniemożliwiła mu ukończenie studiów filozoficznych, które podjął na uniwersytetach we Wrocławiu i w Berlinie. Dał się poznać jako człowiek wielkiej wytrwałości i dobroci serca. Wielokrotnie był zapraszany do uczestnictwa w stowarzyszeniach niosących pomoc ubogim. Podczas epidemii cholery w 1849 r. poświęcił się służbie zarażonym. Chociaż był człowiekiem świeckim, 3 maja 1850 r. założył Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej.Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu realizację marzeń o kapłaństwie, chociaż podejmował próby studiów seminaryjnych. Dla otoczenia był zawsze przykładem heroicznej wiary, prostoty, miłości i ufności w Bożą Opatrzność. Już za życia, przez wielu ludzi uznawany był za człowieka świątobliwego. Doczesne życie zakończył 7 sierpnia 1871 r. na plebanii w Górce Duchownej.

Celem Zgromadzenia jest służenie bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy, duchowej czy materialnej, zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym.

 

Wzorem służebnej miłości jest dla nas najpokorniejsza Służebnica Pańska Dziewica Maryja. Pragniemy kształtować w sobie Jej postawy, wzywać pośrednictwa oraz szerzyć Jej kult.

Działalność Zgromadzenia zogniskowana jest wokół następujących kierunków:

- Praca pedagogiczna z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza z ubogich środowisk, tak w Polsce jak i państwach misyjnych, realizowana przez katechizację

- Prowadzenie: przedszkoli zwanych „ochronkami” (75 placówek w Kraju), domów dziecka, specjalnych ośrodków wychowawczych.

Pomoc pielęgniarska chorym – w szpitalach, domach opieki czy domach prywatnych,  itd.

- Parafialna praca charytatywna – siostry otaczają szczególną opieką ludzi najbiedniejszych, potrzebujących pomocy zarówno materialnej jak i duchowej.

- Działalność pomocnicza przy kościołach jako zakrystianki, kościelne, organistki i prowadzenie kancelarii parafialnych.

Na świecie jest około 1450 sióstr służebniczek starowiejskich w tym około 1280 Polek. Około 150 polskich służebniczek pracuje na misjach.

 

Dom generalny Zgromadzenia znajduje się w Starej Wsi koło Brzozowa, dlatego popularnie siostry nazywane są służebniczkami starowiejskimi.

Wszystkich zainteresowanych Założycielem, duchowością i działalnością Zgromadzenia tak w Ojczyźnie jak i na misjach odsyłam do strony internetowej: www.sluzebniczkinmp.pl

Obecnie w parafii pracują siostry:

s. Katarzyna Kula- przełożona i katechetka w SP nr 1

s. Agnieszka Krasoń- katechetka w SP nr 5

 s. Irena Wójcik - zakrystianka i opiekunka Caritas

W parafii św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu siostry prowadzą świetlicę środowiskową dla dzieci, o której więcej można się dowiedzieć tutaj