Jesteś tutaj

Małżeństwo

KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA DLA NARZECZONYCH - TERMINY

Prosimy o zapoznanie się również z informacją, jakie dokumenty są wymagane w ramach przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa - szczegóły u dołu strony.

I FORMA: Katecheza przedmałżeńska obejmująca pięć spotkań w pięć kolejnych niedziel. Spotkania odbywają się bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. o godz. 13.00 w SALI DOMU RYNEK 3. Zachęcamy do uczestniczenia we Mszy świętej o godz. 13.00, po której rozpcznie się spotkanie w ramach katechezy przedmałżeńskiej. Nie są konieczne zapisy. Wystarczy przybyć na pierwsze spotkanie bez wcześniejszego zgłoszenia. Dopełnieniem spotkań jest udział w dwóch spotkaniach w poradni życia rodzinnego.

 

II FORMA: Jest możliwość uczestniczenia w katechezie przedmałżeńskiej, która obejmuje jeden weekend – sobota i niedziela. Na tym kursie liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto mogą w nim uczestniczyć tylko pary (wykluczone jest uczestnictwo tylko narzeczonej lub tylko narzeczonego). Najbliższe katechezy sobotnio-niedzielne odbędą się 9 i 10 czerwca 2018 r. Lista zamknięta.

Następny kurs będzie organizowany po wakacjach.

 

      Bliższe informacje i zapisy: p. Andrzej Cieślik, nr tel. 507 868 390.

 

Poradnia Życia Rodzinnego: p. Elżbieta Pomierna - tel. 514 908 460

 

MAŁŻEŃSTWO:
Wszystkie sprawy związane z Sakramentem Małżeństwa załatwiamy osobiście w kancelarii parafialnej.

Dokumenty wymagane do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:
• metryki Chrztu – aktualne- z adnotacją o Bierzmowaniu
• dowody osobiste
• zaświadczenia z USC (do zawarcia małżeństwa konkordatowego) lub dokument ślubu cywilnego
• ostatnie świadectwa z religii
• świadectwa katechizacji przedmałżeńskiej
• zaświadczenia z Poradni Życia Rodzinnego
• Jeżeli obydwoje narzeczeni są spoza naszej Parafii, potrzebna jest licencja lub zgoda na spisanie protokołu przedmałżeńskiego i pobłogosławienie małżeństwa, od własnego Proboszcza.
W przypadku ślubu konkordatowego po odebraniu dokumentów z USC (dokumenty te ważne są przez 3 miesiące od chwili pobrania) należy się zgłosić z powyższymi dokumentami - NIE PÓŹNIEJ NIŻ DWA I PÓŁ MIESIĄCA PRZED ŚLUBEM - do kancelarii parafialnej. Jeśli wcześniej został zawarty związek cywilny należy się zgłosić do kancelarii 3 miesiące przed ślubem.